Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2019-06778
2019-10-08
Organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Afasi Västra Götaland
Afasi Västra Götaland
Vania Timback

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-05-04 Regionstyrelsen
Underlag till uppföljning organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020 för Afasi Västra Götaland
IN2021-05-04 Afasi Västra Götaland
Vania Timback
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-11-02 Regionstyrelsen
Underlag till uppföljning organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Afasi Västra Götaland
IN2020-11-02 Afasi Västra Götaland
Vania Timback
3
Dok 1 Dok 2
2020-10-07 Regionstyrelsen
Komplettering till ansökan om organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Afasi Västra Götaland
IN2020-10-06 Afasi Västra Götaland
Vania Timback
2
2019-10-08 Regionstyrelsen
Komplettering till ansökan om organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Afasi Västra Götaland
IN2019-10-08 Afasi Västra Götaland
Vania Timback
1
2019-10-08 Regionstyrelsen
Ansökan om organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Afasi Västra Götaland
IN2019-10-07 Afasi Västra Götaland
Vania Timback