Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2019-05566
2019-08-19
Ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-23255/2019
-
Marga Brisman

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-23255/2019 avseende vuxenpsykiatrin Mark, Södra Älvsborgs Sjukhus
IN2019-08-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman