Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2019-05416
2019-08-12
Direktupphandling av dubbelmaskutsug till barnmottagningen, Näl/Uddevalla
-
Sandra Andersson

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
LCC blankett gällande direktupphandling av Dubbelmaskutsug till Barnmottagningen Näl/Uddevalla sjukhuset
IN2019-08-08 Medicvent Aktiebolag
Sandra Andersson
4
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Uppförandekod för Medicvent AB gällande Dubbelmaskutsug till Barnmottagningen Näl/Uddevalla sjukhuset
IN2019-08-08 Medicvent Aktiebolag
Sandra Andersson
3
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Dokumentation för direktupphandling Dubbelmaskutsug till Barnmottagningen Näl/Uddevalla sjukhus
2019-08-19 -
Sandra Andersson
2
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Beställning gällande Dubbelmaskutsug till Medicvent AB
UT2019-08-19 Medicvent Aktiebolag
Sandra Andersson
1
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Inköpsanmodan för Dubbelmaskutsug från Barnmottagningen Näl/Uddevalla sjukhus
IN2019-06-17 NU-sjukvården (motpart)
Sandra Andersson