Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2019-05361
2019-08-09
Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT2019-08-19 Försäkringskassan
Stina Ahlnér
1
Dok 1
2019-08-09 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
IN2019-08-09 Försäkringskassan
Carin Svensk