Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2019-05103
2019-07-18
Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2019-08-21 Regionstyrelsen
Svar på Komplettering till Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2019-08-21 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
4
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Komplettering till Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-08-19 Försäkringskassan
Carin Svensk
2
Dok 1
2019-08-07 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2019-08-07 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2019-07-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-07-18 Försäkringskassan
Carin Svensk