Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2019-04357
2019-06-17
Rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård
-
Jan Kilhamn

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2
2019-09-10 Regionstyrelsen
Expediering RS 2019-04357-2 - Beslut om ledamöter i rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård (AI-rådet)
UT2019-09-10 Magnus Kjellberg, Marie-Louise Gefvert, RS - Koncernkontoret, SÄS - Sjukhusdirektör, SÄS - Utvecklingsstab, RS - Koncernstab hälso- och sjukvård, RS - Koncernstab kommunikation och externa relationer,
Birgitta Bryngelsson
2
Dok 1
2019-09-10 Regionstyrelsen
Beslut om ledamöter i rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård (AI-rådet)
2019-09-10 -
Birgitta Bryngelsson
1
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård
2019-06-24 RS - Koncernkontoret
Jan Kilhamn