Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2019-03754
2019-05-20
Kontroller vid rekrytering
-
Heidi Ström

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Delrapport angående förbättringsarbeten kring rekryteringsprocessen utifrån tidigare granskning och synpunkter Kontroller vid rekrytering
2021-02-23 Revisionsenheten
Camilla Oskarsson
2
Dok 1
2019-08-27 Regionstyrelsen
Handlingsplan för Kontroller vid rekryteringar
2019-08-27 -
Camilla Oskarsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-05-20 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från revisorskollegiets sammanträde 2019-05-15, § 32 Förstudie - Kontroller vid rekryteringar
IN2019-05-20 Revisionsenheten
Johan Flarup