Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2019-03692
2019-05-17
Avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB
-
Karin Lennartsson

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2023-05-26 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB till 2025-05-02
2023-03-29 -
Karin Lennartsson
4
Dok 1
2022-02-24 Regionstyrelsen
Tillägg till avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB
2022-01-14 -
Karin Lennartsson
3
Dok 1 Dok 2
2021-06-02 Regionstyrelsen
Justering av avtalstext och uppdatering av bilaga på avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB från 2021-05-01
2021-06-02 -
Karin Lennartsson
2
Dok 1 Dok 2
2020-08-17 Regionstyrelsen
Uppdatering av bilaga för avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB från 2020-09-01
2020-08-17 -
Karin Lennartsson
1
2019-06-13 Regionstyrelsen
Avtal 201900217-001 om Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier med Triolab AB från 2019-05-03
2019-06-13 -
Karin Lennartsson