Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
RS 2019-02804
2019-04-08
Upphandling genom förnyad konkurrensutsättning av personbilar
-
Tord Gustafsson

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2020-03-26 Regionstyrelsen
Fråga och svar - fråga fyra angående HVO - för FKU Fordon personbilar
2020-03-26 -
Tord Gustafsson
7
Dok 1
2020-03-26 Regionstyrelsen
Tilldelningsbeslut och sammanställning av utvärdering för FKU Fordon personbilar
2020-03-26 -
Tord Gustafsson
6
2020-03-26 Regionstyrelsen
Anbud från Toveks
IN2019-05-16 Toveks Personbilar AB
Tord Gustafsson
5
2020-03-26 Regionstyrelsen
Anbud från Holmgrens Bil
IN2019-05-16 Holmgrens Bil AB
Tord Gustafsson
4
2020-03-26 Regionstyrelsen
Anbud från H Lindströms Toyota
IN2019-05-16 H Lindströms Bil Aktiebolag
Tord Gustafsson
3
2020-03-26 Regionstyrelsen
Anbud från Borås Bil
IN2019-05-16 Borås Bil Personbilar AB
Tord Gustafsson
2
2020-03-19 Regionstyrelsen
Anbud från Bilia
IN2019-05-16 Bilia Personbilar AB
Tord Gustafsson
1
2020-03-26 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för FKU Fordon personbilar
2020-03-26 -
Tord Gustafsson