Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2019-02256
2019-03-19
Förfrågan - behandling av influensainfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2019-04-12 Regionstyrelsen
Påminnelse förfrågan - behandling av influensainfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-04-12 Försäkringskassan
Carin Svensk
2
Dok 1
2019-04-10 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av influensainfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2019-04-10 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av influensainfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-03-19 Försäkringskassan
Carin Svensk