Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2019-01881
2019-03-04
Bokslutsdispositioner 2018
-
Annika Andersson

Händelser

Senaste händelse står överst
7
2019-04-25 Regionstyrelsen
Expediering av RS 2019-01881 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-09 Bokslutsdispositioner 2018
UT2019-04-25 Koncernkontoret Ekonomi FB, RS - Koncernekonomi
Britt-Marie Gustafsson
6
2019-04-23 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 - Bokslutsdisposition 2018
2019-04-23 -
Annika Andersson
5
Dok 1
2019-04-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Bokslutsdisposition 2018
2019-04-04 -
Annika Andersson
4
Dok 1
2019-03-27 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning (SD) regionstyrelsen
IN2019-03-27 Sverigedemokraterna
Stefan Didrik
3
Dok 1
2019-03-25 Regionstyrelsen
Yrkande (S) regionstyrelsen
IN2019-03-22 Socialdemokraterna
Stefan Didrik
1
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Bokslutsdisposition 2018
2019-03-19 -
Annika Andersson