Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2019-01738
2019-02-27
Förfrågan - behandling av virusinfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av virusinfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2019-02-27 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av virusinfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-02-27 Försäkringskassan
Carin Svensk