Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2019-01708
2019-02-27
Överenskommelse intern konsulttjänst- förnyad konkurrensutsättning möbler- SU Beroende dagvård HS
-
Reija Bratt

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Överenskommelse om förnyad konkurrensutsättning av möbler till SU Beroende dagvård HS, intern konsulttjänst
2019-03-19 -
Reija Bratt