Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2019-01453
2019-02-18
Investeringsplan för regionstyrelsen 2019
-
Anna Wass

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1 Dok 2
2019-04-05 Regionstyrelsen
Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Framställan från nämnder och styrelser i samband med detaljbudget 2019
UT2019-04-05 HSS FB, PV Närhälsan, RS - Koncernkontoret, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Koncernekonomi, RS - Koncernekonomi
Stefan Didrik
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-04-05 Regionstyrelsen
Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Investeringsplan för regionstyrelsen 2019
UT2019-04-05 RS Koncernkontoret Förvaltningsledningen DG, RS - Ekonomi Koncernkontoret, RS - Ekonomi HSS
Stefan Didrik
4
Dok 1
2019-04-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Investeringsplan för regionstyrelsen 2019
2019-04-04 -
Christina Karlsson
3
Dok 1
2019-03-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 12 mars 2019 - Information om investeringsplan för regionstyrelsen 2019
2019-03-26 -
Carolina Hansson
2
Dok 1
2019-03-05 Regionstyrelsen
Information om investeringsplan för regionstyrelsen 2019
2019-03-05 -
Carolina Hansson
1
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Investeringsplan för regionstyrelsen 2019
2019-03-19 -
Christina Karlsson