Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2019-01240
2019-02-11
Förfrågan - behandling av problem med att svälja, ont på tungan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av problem med att svälja, ont på tungan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2019-03-19 Försäkringskassan
Åsa Jackson
1
Dok 1
2019-02-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av problem med att svälja, ont på tungan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2019-02-11 Försäkringskassan
Carin Svensk