Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2019-01150
2019-02-08
Uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
-
Johan Flarup

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-05-03 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämnden 2019-04-24 § 101 - Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
IN2019-05-02 RS - Styrelse och nämndsekretariat
Stefan Didrik
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-04-05 Regionstyrelsen
Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
UT2019-04-05 revision, Naturbrukskansliet FB, Regionutveckling
Stefan Didrik
3
Dok 1
2019-04-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
2019-04-04 -
Robin Kalmendal
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
2019-03-19 -
Robin Kalmendal
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-08 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 16 från revisorskollegiets sammanträde den 30 januari 2019 - Uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
IN2019-02-07 Revisorskollegiet
Johan Flarup