Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (15 stycken)
RS 2018-07176
2018-12-20
Avtal om patientnämndsverksamhet med kommunerna i Västra Götaland
-
Rose-Marie Nyborg

Händelser

Senaste händelse står överst
15
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-04-23 Regionstyrelsen
Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland
UT2019-04-23 Ale kommun, Alingsås kommun, Bengtsfors kommun, Bollebygds kommun, Borås stad, Öckerö kommun, Åmåls kommun, Essunga kommun, Vårgårda kommun, Vara kommun, Falköpings kommun, Uddevalla kommun, Töreboda
Stefan Didrik
14
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Tjörns kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
13
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Gullspångs kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
12
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Ale kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
11
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Falköpings kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
10
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Bollebygds kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
9
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Sotenäs kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
8
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Töreboda kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
7
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Partille kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
6
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Karlsborgs kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
5
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet med Melleruds kommun från 2020-01-01
2019-04-23 -
Rose-Marie Nyborg
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-04-05 Regionstyrelsen
Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland
UT2019-04-05 Patientnämnden, HSN Göteborg FB, HSN Norra FB, HSN Södra FB, HSN Östra FB, HSN Västra FB, HSS FB, RS - Koncernkontoret, RS - Koncernstab hälso- och sjukvård, PNN - Gemensam kansliadministration, PNN -
Stefan Didrik
3
Dok 1
2019-04-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland
2019-04-04 -
Mink Karlsson
2
Dok 1
2019-03-18 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet 2020-2023
2019-03-18 -
Rose-Marie Nyborg
1
Dok 1 Dok 2
2019-03-19 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland
2019-03-19 -
Mink Karlsson