Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (19 stycken)
RS 2018-06965
2018-12-12
Möteshandlingar för beredningen för mänskliga rättigheter 2019
-
Ann-Sofie Mellqvist

Händelser

Senaste händelse står överst
28
Dok 1
2020-01-09 Regionstyrelsen
Justerat protokoll från beredningen för mänskliga rättigheter 2019-12-10
2020-01-09 -
Ann-Sofie Mellqvist
27
Dok 1
2019-12-18 Regionstyrelsen
Protokoll beredningen för mänskliga rättigheter 2019-12-10
2019-12-18 -
Ann-Sofie Mellqvist
26
Dok 1
2019-12-03 Regionstyrelsen
Kallelse beredningen för mänskliga rättigheter 2019-12-10
2019-12-03 -
Ann-Sofie Mellqvist
24
Dok 1
2019-11-07 Regionstyrelsen
Justerat protokoll från beredningen för mänskliga rättigheter 2019-10-29
2019-11-07 -
Ann-Sofie Mellqvist
23
Dok 1
2019-11-07 Regionstyrelsen
Protokoll beredningen för mänskliga rättigheter 2019-10-29
2019-11-07 -
Ann-Sofie Mellqvist
22
Dok 1
2019-10-22 Regionstyrelsen
Kallelse beredningen för mänskliga rättigheter 2019-10-29
2019-10-22 -
Ann-Sofie Mellqvist
20
Dok 1
2019-09-19 Regionstyrelsen
Justerat protokoll från beredningen för mänskliga rättigheter 2019-09-03
2019-09-17 -
Ann-Sofie Mellqvist
19
Dok 1
2019-09-17 Regionstyrelsen
Protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-09-03
2019-09-17 -
Ann-Sofie Mellqvist
16
Dok 1
2019-08-27 Regionstyrelsen
Kallelse beredning för mänskliga rättigheter 2019-09-03
2019-08-27 -
Ann-Sofie Mellqvist
15
Dok 1
2019-07-03 Regionstyrelsen
Justerat protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-05-21
2019-07-03 -
Ann-Sofie Mellqvist
14
Dok 1
2019-06-25 Regionstyrelsen
Protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-05-21
2019-06-25 -
Ann-Sofie Mellqvist
13
Dok 1
2019-06-19 Regionstyrelsen
Kallelse beredning för mänskliga rättigheter 2019-05-21
2019-06-19 -
Ann-Sofie Mellqvist
11
Dok 1
2019-04-12 Regionstyrelsen
Justerat protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-03-20
2019-04-12 -
Ann-Sofie Mellqvist
10
Dok 1
2019-04-10 Regionstyrelsen
Protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-03-20
2019-04-10 -
Ann-Sofie Mellqvist
8
Dok 1
2019-03-13 Regionstyrelsen
Kallelse beredning för mänskliga rättigheter 2019-03-20
2019-03-13 -
Ann-Sofie Mellqvist
7
Dok 1
2019-02-08 Regionstyrelsen
Justerat protokoll beredning för mänskliga rättigheter 31 januari 2019
2019-02-08 -
Ann-Sofie Mellqvist
6
Dok 1
2019-02-13 Regionstyrelsen
Protokoll beredning för mänskliga rättigheter 2019-01-31
2019-02-08 -
Elisabet Ericson
5
Dok 1
2019-01-23 Regionstyrelsen
Mötesbok: beredning för mänskliga rättigheter (2019-01-31)
2019-01-23 -
Ann-Sofie Mellqvist
4
Dok 1
2019-04-10 Regionstyrelsen
Kallelse beredning för mänskliga rättigheter 2019-01-31
2019-01-23 -
Elisabet Ericson