Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2018-06599
2018-11-27
Förfrågan - behandling av sömnproblem, F10.2X & I 10.9. Alkoholberoendesyndrom, ospecifierad & Essentiell hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2018-12-07 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av sömnproblem, F10.2X & I 10.9. Alkoholberoendesyndrom, ospecifierad & Essentiell hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2018-12-07 Försäkringskassan
Helena Löfgren
1
Dok 1
2018-11-27 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av sömnproblem, F10.2X & I 10.9. Alkoholberoendesyndrom, ospecifierad & Essentiell hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2018-11-26 Försäkringskassan
Carin Svensk