Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2018-06393
2018-11-15
Genomförandebeslut av tryckkammare och intensivvårdsavdelning – Östra Sjukhuset
-
Sofia Angel

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 148 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 3 december 2018 - Nominering till genomförandebeslut nybyggnad Intensivvårdsavdelning-tryckkammarsystem, Östra sjukhuset
IN2018-12-06 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Angel