Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (25 stycken)
RS 2018-06226
2018-11-07
Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
-
Erika Schönborg

Händelser

Senaste händelse står överst
25
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-04-25 Regionstyrelsen
Expediering av RS 2018-06226-24 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 - Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
UT2019-04-25 Expediering, Koncernkontoret Ekonomi FB, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Britt-Marie Gustafsson
24
Dok 1
2019-04-23 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 - Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
2019-04-23 -
Rolf Ottosson
23
Dok 1
2019-04-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 - Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
2019-04-04 -
Rolf Ottosson
22
Dok 1
2019-03-27 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning (S) regionstyrelsen
IN2019-03-26 Socialdemokraterna
Stefan Didrik
21
Dok 1
2019-03-27 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning (V) regionstyrelsen
IN2019-03-27 Vänsterpartiet
Stefan Didrik
20
Dok 1
2019-03-25 Regionstyrelsen
Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018 med revisionsutlåtande
2019-03-25 -
Stefan Didrik
19
Dok 1 Dok 2
2019-02-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 20 från revisorskollegiets sammanträde den 13 februari 2019 - Revisorskollegiets årsredovisning 2018
IN2019-02-26 Revisorskollegiet
Erika Schönborg
18
Dok 1 Dok 2
2019-02-21 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning 2018 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2019-02-21 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Erika Schönborg
17
Dok 1
2019-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från styrelsen för NU-sjukvårdens sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning för NU-sjukvården 2018
IN2019-02-15 Styrelsen för NU-sjukvården
Erika Schönborg
16
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från tandvårdsstyrelsens sammanträde den 30 januari 2019 - Årsredovisning 2018
IN2019-02-14 Tandvårdsstyrelsen
Erika Schönborg
15
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 17 från styrelsen för Närhälsans sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning för vårdvalsverksamheten 2018 samt ekonomisk rapportering
IN2019-02-14 styrelsen för Närhälsan
Erika Schönborg
14
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-02-11 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 3 från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 7 februari 2019 - Årsredovisning 2018 för kollektivtrafiknämnden inklusive redovisning/uppföljning av internkontrollplan
IN2019-02-08 RS - Styrelse och nämndsekretariat
Erika Schönborg
13
Dok 1 Dok 2
2019-02-08 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 17 från styrelsen för sjukhusen i västers sammanträde den 31 januari 2019 - Årsredovisning 2018 Alingsås lasarett
IN2019-02-08 Styrelsen för sjukhusen i Väster
Erika Schönborg
12
Dok 1 Dok 2
2019-02-08 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 2 från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning 2018 södra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2019-02-08 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Erika Schönborg
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 5 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2019-02-07 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erika Schönborg
10
2019-02-06 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 2 från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Expediering av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-01 Årsredovisning 2018 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2019-02-06 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Erika Schönborg
9
Dok 1 Dok 2
2019-02-06 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 2 från styrelsen för Habilitering & Hälsa - Årsredovisning Habilitering & Hälsa 2018
IN2019-02-06 Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Erika Schönborg
8
2019-02-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 1 februari 2019 - Södra Älvsborgs Sjukhus årsredovisning 2018
IN2019-02-05 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Erika Schönborg
7
Dok 1 Dok 2
2019-02-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 15 från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 30 januari 2019 - Årsredovisning 2018 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen
IN2019-02-05 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Erika Schönborg
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 16 januari 2019 - Årsredovisning 2018
IN2019-02-05 Fastighetsnämnden
Erika Schönborg
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 7 från styrelsen för folkhögskolornas sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning för folkhögskolorna 2018
IN2019-02-05 Styrelsen för folkhögskolorna
Erika Schönborg
4
Dok 1 Dok 2
2019-02-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträde den 30 januari 2019 - Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus 2018
IN2019-02-04 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Erika Schönborg
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 1 från naturbruksstyrelsens sammanträde den 1 februari 2019 - Årsredovisning 2018
IN2019-02-04 Naturbruksstyrelsen
Erika Schönborg
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-01-31 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 2 från servicenämndens sammanträde den 24 januari 2019 - Årsredovisning 2018 för Regionservice
IN2019-01-31 Servicenämnden
Erika Schönborg
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-03-19 Regionstyrelsen
Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
2019-03-19 -
Rolf Ottosson