Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (24 stycken)
RS 2018-06175
2018-11-02
Västra Götalandsregionens detaljbudget 2019
-
Kristina Ohlsson Tornberg

Händelser

Senaste händelse står överst
24
Dok 1
2019-02-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 5 februari 2019 - Detaljbudget 2019
2019-02-14 -
Maria Grip
23
Dok 1
2019-02-06 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning (V) detaljbudget 2019
IN2019-02-05 Vänsterpartiet
Stefan Didrik
22
Dok 1
2019-02-04 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning (S) detaljbudget 2019
IN2019-02-04 Socialdemokraterna
Stefan Didrik
21
Dok 1
2019-01-29 Regionstyrelsen
Protokollsanteckning regionstyrelsens MBL-grupp
IN2019-01-29 Vårdförbundet
Stefan Didrik
20
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-01-29 Regionstyrelsen
Detaljbudget 2019
2019-01-29 -
Maria Grip
19
Dok 1 Dok 2
2018-12-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 130 från styrelsen för NU-sjukvårdens sammanträde den 29 november 2018 - Verksamhetsplan inklusive detaljbudget 2019 för NU-sjukvården
IN2018-12-13 Styrelsen för NU-sjukvården
Kristina Ohlsson Tornberg
18
2018-12-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 153 från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus sammanträde den 29 november 2018 - Detaljbudget och verksamhetsplan 2019 Frölunda Specialistsjukhus
IN2018-12-14 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Kristina Ohlsson Tornberg
17
Dok 1
2018-12-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 80 från styrelsen för Angereds Närsjukhus sammanträde den 20 november 2018 - Detaljbudget 2019 Angereds Närsjukhus
IN2018-12-13 Styrelsen för Angereds Närsjukhus
Kristina Ohlsson Tornberg
16
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-12 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 65 från styrelsen för Habilitering & Hälsas sammanträde den 29 november 2018 - Budget 2019
IN2018-12-12 Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Kristina Ohlsson Tornberg
15
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 142 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 3 december 2018 - Verksamhetsplan och detaljbudget 2019 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-12-06 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kristina Ohlsson Tornberg
14
Dok 1
2018-12-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 376 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 20 november 2018 - Detaljbudget 2019 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
IN2018-12-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kristina Ohlsson Tornberg
13
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 89 från naturbruksstyrelsens sammanträde den 29 november 2018 - Budget 2019 Naturbruksförvaltningen
IN2018-12-05 Naturbruksstyrelsen
Kristina Ohlsson Tornberg
12
Dok 1
2018-12-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 74 från styrelsen för Alingsås lasaretts sammanträde den 22 november 2018 - Verksamhetsplan och detaljbudget 2019 för Alingsås lasarett
IN2018-11-29 Alingsås lasarett (motpart)
Kristina Ohlsson Tornberg
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 98 från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 29 november 2018 - Södra Älvsborgs Sjukhus detaljbudget 2019
IN2018-12-04 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Kristina Ohlsson Tornberg
10
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 november 2018 - Detaljbudget och åtgärdsplan 2019
IN2018-12-03 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Kristina Ohlsson Tornberg
9
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-30 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 50 från styrelsen för Västarvets sammanträde den 23 november 2018 - Detaljbudget för Västarvet 2019
IN2018-11-30 Styrelsen för Västarvet
Kristina Ohlsson Tornberg
8
2018-11-30 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 113 från fastighetsnämndens sammanträde den 29 november 2018 - Detaljbudget 2019
IN2018-11-30 Fastighetsnämnden
Kristina Ohlsson Tornberg
7
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 48 från servicenämndens sammanträde den 23 november 2018 - Verksamhetsplan och budget 2019 för Regionservice
IN2018-11-29 Servicenämnden
Kristina Ohlsson Tornberg
6
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 274 från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2018 - Detaljbudget 2019 västra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2018-11-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Ohlsson Tornberg
5
Dok 1
2018-11-28 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 178 från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2018 - Detaljbudget 2019 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2018-11-28 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Ohlsson Tornberg
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-23 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 110 från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2018 - Detaljbudget 2019 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2018-11-22 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Ohlsson Tornberg
3
2018-11-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 21 november 2018 - Detaljbudget 2019 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen
IN2018-11-22 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Kristina Ohlsson Tornberg
2
Dok 1
2018-11-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 49 från styrelsen för Göteborgs botaniska trädgårds sammanträde den 30 oktober 2018 - Detaljbudget 2019 för Göteborgs botaniska trädgård
IN2018-11-07 Göteborgs botaniska trädgård (motpart)
Kristina Ohlsson Tornberg
1
Dok 1
2018-11-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 76 från revisorskollegiets sammanträde den 24 oktober 2018 - Revisorskollegiets detaljbudget 2019
IN2018-11-02 Revisorskollegiet
Kristina Ohlsson Tornberg