Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2018-04398
2018-08-15
Handlingsplan 2019-2022 för överenskommelsen med det civila samhället
-
Birgitta Adler

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2
2019-12-19 Regionstyrelsen
Expediering av RS 2018-04398-3 - Protokollsutdrag från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomins sammanträde den 24 augusti 2018 - Handlingsplan 2019-2022 för överenskommelsen med det civila samhället
UT2018-09-13 Regionstyrelsen
Birgitta Adler
3
Dok 1
2019-12-19 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomins sammanträde den 24 augusti 2018 - Handlingsplan 2019-2022 för överenskommelsen med det civila samhället
2018-09-13 -
Birgitta Adler
2
2019-12-23 Regionstyrelsen
Handlingsplan 2019-2022 för överenskommelsen med det civila samhället
2019-12-23 -
Pernilla Thorvald
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-03-26 Regionstyrelsen
Handlingsplan 2019-2022 för överenskommelsen med det civila samhället
2018-08-27 -
Birgitta Adler