Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2018-02206
2018-04-24
Avtal 201705561-001 om molekylärbiologisk realtids PCR utrustning mellan Roche Diagnostics Scandinavia AB och Västra Götalandsregionen
-
Margaretha Tägtgård Ericsson

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2020-05-22 Regionstyrelsen
Tillägg till avtal 201705561-001 om molekylärbiologisk realtids PCR utrustning med Roche Diagnostics Scandinavia AB från 2020-03-24
2020-03-26 -
Margaretha Tägtgård Ericsson
3
Dok 1
2020-01-23 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201705561-001 om molekylärbiologisk realtids PCR utrustning med Roche Diagnostics Scandinavia AB till 2020-12-31
2019-11-07 -
Margaretha Tägtgård Ericsson
2
Dok 1
2019-02-21 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201705561-001 om molekylärbiologisk realtids PCR utrustning med Roche Diagnostics Scandinavia AB till 2019-12-31
2019-02-21 -
Margaretha Tägtgård Ericsson
1
2018-04-24 Regionstyrelsen
Avtal 201705561-001 om molekylärbiologisk realtids PCR utrustning mellan Roche Diagnostics Scandinavia AB och Västra Götalandsregionen till 2018-12-31
2018-04-24 -
Margaretha Tägtgård Ericsson