Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
RS 2018-01888
2018-04-06
Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2019
-
Carl Öhrman

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2019-02-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 5 februari 2019 - Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2019
2019-02-14 -
Carl Öhrman
7
Dok 1
2019-01-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 januari 2019 - Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2019
2019-01-22 -
Carl Öhrman
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 147 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 3 december 2018 - Nominering till ägarstyrda utrustningsinvesteringar 2019
IN2018-12-06 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Carl Öhrman
5
Dok 1 Dok 2
2018-10-18 Regionstyrelsen
Uppföljning av utbetalningar för tidigare fattade beslut - Ägarstyrda utrustningsinvesteringar SU
IN2018-10-17 SU - Ekonomi och Marknad
Carl Öhrman
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-18 Regionstyrelsen
Definitiva ansökningar från styrelsen för NU-sjukvården
IN2018-10-17 NU - Ekonomi och informationssystem
Carl Öhrman
3
Dok 1
2018-10-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 100 från styrelsen för NU-sjukvårdens sammanträde den 4 oktober 2018 - Ägarstyrda utrustningsinvesteringar 2019
IN2018-10-17 Styrelsen för NU-sjukvården
Carl Öhrman
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-01-15 Regionstyrelsen
Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2019
2019-01-15 -
Carl Öhrman
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-04-19 Regionstyrelsen
Anvisningar och mall för ägarstyrda medicintekniska utrustningsinvesteringar 2019 - RS 2018-01888
UT2018-04-19 Thomas Larsson, SÄS - Ekonomistab, SÄS - Ekonomistab, SU - Område 5, SU - Ekonomi och Marknad, KS - Administration, SU - Sjukhusdirektör och stab, NU - Ekonomi och informationssystem, NU - Ekonomi och
Carl Öhrman