Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (12 stycken)
RS 2018-01563
2018-03-21
Handlingsplan för ekonomi i balans för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018/2019
-
Rolf Ottosson

Händelser

Senaste händelse står överst
13
Dok 1
2019-07-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-06-26 § 91 - Åtgärdsprogram för verksamhet och ekonomi i balans 2019
IN2019-06-28 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
12
Dok 1 Dok 2
2019-05-09 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 58 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde 3 maj 2019 - åtgärdsprogram för verksamhet och ekonomi i balans 2019 samt revidering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets detaljbudget 2019
IN2019-05-09 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
11
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 141 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 3 december 2018 - Uppföljning Handlingsplan för verksamhet i balans 2018/2019
IN2018-12-06 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
10
Dok 1 Dok 2
2018-10-31 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 119 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 26 oktober 2018 - Uppföljning handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-10-31 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
9
Dok 1 Dok 2
2018-10-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 107 2018-09-26 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppföljning handlingsplan för för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-10-05 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
8
Dok 1
2018-09-12 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 94 2018-08-31 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppföljning handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-09-11 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-08-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 91 2018-08-17 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppföljning handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-08-21 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
6
Dok 1 Dok 2
2018-07-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 78 2018-006-29 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppföljning handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018-2019
IN2018-07-02 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
5
Dok 1 Dok 2
2018-06-12 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 63 2018-05-25 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppföljning av handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-06-08 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
4
2018-05-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - 48 2018-04-27 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ppföljning av handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-05-02 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Martin Block
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-04-13 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 40 2018-03-29 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppföljning av handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-04-12 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Martin Block
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-03-21 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 20 2018-03-02 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019
IN2018-03-20 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson