Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2018-01561
2018-03-20
Avvikelserapport 2018 för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-07 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 140 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 3 december 2018 - Avvikelserapport oktober 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-12-06 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-31 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag § 118 från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 26 oktober 2018 - Avvikelserapport september 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-10-31 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-09-12 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 93 2018-08-31 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avvikelserapport juli 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-09-11 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-06-12 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 62 2018-05-25 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avvikelserapport april 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-06-08 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-04-13 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 39 2018-03-29 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avvikelserapport februari 2018
IN2018-04-12 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-03-20 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag - § 19 2018-03-02 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avvikelserapport januari 2018
IN2018-03-20 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rolf Ottosson