Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2017-05727
2017-12-06
Avtal 201703236-028 om rekvisitionsläkemedel 2018 mellan Meda AB och Västra Götalandsregionen
-
Anders Berg

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2
2020-09-16 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201703236-028 om rekvisitionsläkemedel 2018 med Meda AB till 2022-01-31
2020-09-16 -
Christer Turesson
2
Dok 1 Dok 2
2019-09-23 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201703236-028 om Rekvisitionsläkemedel 2018 med Meda AB till 2021-01-31
2019-09-23 -
Anders Berg
1
2018-03-02 Regionstyrelsen
Avtal 201703236-028 om rekvisitionsläkmedel 2018 mellan Meda AB och Västra Götalandsregionen
2018-03-02 -
Anders Berg