Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2017-04365
2017-09-22
Avtal 201604552-001 (Haco Rollen AB) gällande Kullager
-
Annika Rolander

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-08-19 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201604552-001 om Kullager med Haco Rollen AB till 2021-04-30
2019-08-19 -
Annika Rolander
1
Dok 1
2017-09-22 Regionstyrelsen
Avtal 201604552-001 (Haco Rollen AB) gällande Kullager
2017-09-22 Haco Rollen AB
Annika Rolander