Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (122 stycken)
RS 2016-02149
2017-03-17
Deklarationer för Västra Götalandsregionen till Skatteverket 2016-2018
Skatteverket
Ann-Christine Wallström

Händelser

Senaste händelse står överst
124
Dok 1
2019-08-20 Regionstyrelsen
Årsuppgift för 2018 av ersättningsmoms, ersättning för mervärdesskatt
IN2019-08-20 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
123
Dok 1
2019-03-05 Regionstyrelsen
Inkomstdeklaration 3 för ideella föreningar, stiftelser med flera 2018
UT2019-03-05 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
122
Dok 1
2019-02-13 Regionstyrelsen
Kvittens för moms- och arbetsgivardeklarationer för december 2018
IN2019-02-12 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
121
Dok 1
2019-02-13 Regionstyrelsen
Omprövningsbeslut ersättning för mervärdesskatt november 2017
IN2019-02-11 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
120
Dok 1
2019-02-13 Regionstyrelsen
Omprövningsbeslut, ersättning för mervärdesskatt januari 2016
IN2019-02-11 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
117
Dok 1 Dok 2
2019-01-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för december 2018 och ersättning för mervärdesskatt december 2018
UT2019-01-15 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
116
Dok 1
2018-12-07 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt november 2018
UT2018-12-07 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
115
Dok 1
2018-12-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för november 2018 och mervärdesskatt för oktober 2018
UT2018-12-07 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
114
Dok 1
2018-10-08 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning för mervärdesskatt september 2018
UT2018-10-04 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
113
Dok 1
2018-10-08 Regionstyrelsen
Arbetsgivar- och mervärdesskattedeklaration för september 2018
UT2018-10-08 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
112
Dok 1
2018-09-14 Regionstyrelsen
Ansökan ersättning för mervärdesskatt augusti 2018
UT2018-09-14 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
111
Dok 1
2018-09-14 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för september 2018
UT2018-09-14 Skatteverket
Ann-Christine Wallström
110
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Redovisningsräkning utbetalningsår 2018 - reviderad
2018-08-20 -
Kristofer Weiler
109
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Redovisningsräkning utbetalningsår 2018
2018-08-20 -
Kristofer Weiler
108
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Beslut - Preliminärskatt 2018
2018-08-20 -
Kristofer Weiler
107
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Beslut - kommunalekonomisk utjämning för 2018
2018-08-20 -
Kristofer Weiler
106
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för juli 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
105
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juli 2018 och mervärdesskatt för juni 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
104
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för juni 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
103
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juni 2018 och mervärdesskatt för maj 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
102
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för maj 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
101
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för maj 2018 och mervärdesskatt för april 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
100
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för april 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
99
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för april 2018 och mervärdesskatt för mars 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
98
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för mars 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
97
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för mars 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
96
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för mars 2018 och mervärdesskattedeklaration för februari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
95
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan om förtydligande
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
94
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för februari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
93
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för februari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
92
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Begäran om förtydligande - Periodisk sammanställning
2018-08-20 -
Kristofer Weiler
91
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för februari 2018 och mervärdesskatt för januari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
90
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för januari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
89
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för januari 2018
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
88
Dok 1
2018-08-20 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för januari 2018 och mervärdesskatt för december 2017
UT2018-08-20 Skatteverket
Kristofer Weiler
87
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för december 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
86
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för december 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
85
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Begäran om förtydligande - Periodisk sammanställning
2018-08-17 -
Kristofer Weiler
84
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för december 2017 och mervärdesskatt för november 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
83
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan om förtydligande
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
82
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställng för november 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
81
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för november 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
80
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Begäran om förtydligande - Periodisk sammanställning
2018-08-17 -
Kristofer Weiler
79
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för november 2017 och mervärdesskatt för oktober 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
78
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för oktober 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
77
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Ansökan om mervärdesskatt för oktober 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
76
Dok 1
2018-08-17 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för oktober 2017 och mervärdesskatt för september 2017
UT2018-08-17 Skatteverket
Kristofer Weiler
75
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för september 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
74
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för september 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
73
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för september 2017 och mervärdesskatt för augusti 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
72
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för augusti 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
71
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för augusti 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
70
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för augusti 2017 och mervärdesskatt för juli 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
69
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för juli 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
68
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för juli 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
67
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juli 2017 och mervärdesskatt för juni 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
66
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för juni 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
65
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för juni 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
64
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juni 2017 och mervärdesskatt för maj 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
63
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för maj 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
62
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Ansökan om ersättning mervärdesskatt för maj 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
61
Dok 1
2017-10-27 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för maj 2017 och mervärdesskatt för april 2017
UT2017-10-27 Skatteverket
Kristofer Weiler
60
Dok 1
2017-10-11 Regionstyrelsen
Beslut från Skatteverket 2017-10-03 återbetalning 778 - jordbruk, el - 2016
IN2017-10-03 Skatteverket
Kristofer Weiler
59
Dok 1
2017-10-11 Regionstyrelsen
Beslut från Skatteverket 2017-10-03 återbetalning 777 - jordbruk bränsle - 2016
IN2017-10-03 Skatteverket
Kristofer Weiler
58
Dok 1
2017-10-11 Regionstyrelsen
Återbetalningsansökan 778, avseende energiskatt el - jordbruk med mera
UT2017-10-11 Skatteverket
Kristofer Weiler
57
Dok 1
2017-10-11 Regionstyrelsen
Återbetalningsansökan 777 avser bränsle- jordbruk och skogsbruk med mera
UT2017-10-11 Skatteverket
Kristofer Weiler
56
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för april 2017 och Mervärdesskatt för mars 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
55
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för april 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
54
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för april 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
53
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för mars 2017 och Mervärdeskatt för februari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
52
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för mars 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
51
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för mars 2017
IN2017-04-05 Skatteverket
Kristofer Weiler
50
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för februari 2017 och Mervärdesskatt för januari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
49
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för februari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
48
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för februari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
47
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för januari 2017 och Mervärdesskatt för december 2016
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
46
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för januari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
45
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning för januari 2017
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
44
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för december 2016 och Mervärdesskatt avser november 2016
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
43
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för december 2016
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
42
Dok 1
2017-06-15 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser december 2016
UT2017-06-15 Skatteverket
Kristofer Weiler
41
Dok 1
2017-05-30 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för november 2016 och Mervärdesskatt avser oktober 2016
UT2017-05-30 Skatteverket
Kristofer Weiler
40
Dok 1
2017-05-30 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för november 2016
UT2016-12-06 Skatteverket
Kristofer Weiler
39
Dok 1
2017-05-30 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser november 2016
UT2017-05-30 Skatteverket
Kristofer Weiler
38
Dok 1
2017-04-10 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för oktober 2016 och Mervärdesskatt avser september 2016
UT2017-04-10 Skatteverket
Anita Wessman
37
Dok 1
2017-04-10 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för oktober 2016
UT2017-04-10 Skatteverket
Anita Wessman
36
Dok 1
2017-04-10 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser oktober 2016
UT2016-11-04 Skatteverket
Anita Wessman
35
Dok 1
2017-03-28 Regionstyrelsen
Övervägande om beslut - Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt
IN2017-03-24 Skatteverket
Annika Andersson
34
Dok 1
2016-12-28 Regionstyrelsen
Beslut Skatteverket omprövning av arbetsgivaravgifter avdragen skatt för 2015
IN2016-12-28 Skatteverket
Anita Wessman
33
Dok 1
2016-12-20 Regionstyrelsen
Begäran omprövning av arbetsgivaravgifter för inkomståret 2015
UT2016-12-20 Skatteverket
-
32
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser september 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
31
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för september 2016 och Mervärdesskatt avser augusti 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
30
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för september 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
29
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser augusti 2016
IN2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
28
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för augusti 2016 och Mervärdesskatt avser perioden juli 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
27
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för augusti 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
26
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Periodiska sammanställning avser juli 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
25
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juli 2016 och Mervärdesskatt avser perioden juni 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
24
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Ansökan om Ersättning för juli 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
23
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser juni 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
22
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för juni 2016 och Mervärdesskattedeklaration för maj 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
21
Dok 1
2016-11-11 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser perioden juni 2016
UT2016-11-11 Skatteverket
Anita Wessman
20
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser maj 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
19
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för maj 2016 och Mervärdesskattedeklaration för april 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
18
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser perioden maj 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
17
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser april 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
16
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för april 2016 och Mervärdesskattedeklaration för mars 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
15
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser ersättningsperioden april 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
14
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser tiden mars 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
13
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för mars 2016 och Mervärdesskattdeklaration för februari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
12
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser ersättningsperioden mars 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
11
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser tiden februari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
10
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för februari 2016 och Mervärdesskattdeklaration för januari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
9
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser ersättningsperioden februari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
8
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Periodisk sammanställning avser tiden januari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
7
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Arbetsgivardeklaration för januari 2016 och Mervärdesskattedeklaration för december 2015
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
6
Dok 1
2016-11-07 Regionstyrelsen
Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt avser ersättningsperioden januari 2016
UT2016-11-07 Skatteverket
Anita Wessman
5
Dok 1
2016-10-14 Regionstyrelsen
Beslut SKV 2016 - återbetalning 778 - jordbruk, el - 2015
IN2016-10-14 Skatteverket
Anita Wessman
4
Dok 1
2016-10-14 Regionstyrelsen
Beslut SKV 2016 - återbetalning 777 - jordbruk diesel bränsle - 2015
IN2016-10-14 Skatteverket
Anita Wessman
3
Dok 1
2016-10-14 Regionstyrelsen
Återbetalningsansökan 778, avseende Energiskatt el - jordbruk med mera
UT2016-10-14 Skatteverket
Anita Wessman
2
Dok 1
2016-10-14 Regionstyrelsen
Återbetalningsansökan 777, avser Bränsle - jordbruk och skogsbruk med mera
UT2016-10-14 Skatteverket
Anita Wessman
1
Dok 1
2016-07-11 Regionstyrelsen
Beslut - återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare, gäller från och med 2016-07-06.
IN2016-07-11 Skatteverket
Anita Wessman