Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (59 stycken)
RS 2016-00459
2017-03-17
Mål nr T 6110-14, NCC Construction Sverige Aktiebolag . / .Västra Götalands Läns Landsting, Västfastigheter OBS! Sekretess i ärendet
Sekretess
Anders Falkeby

Händelser

Senaste händelse står överst
59
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande ang. ej utlämnade handlingar samt kompletterande edition
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
58
Dok 1 Dok 2
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC
IN2017-12-09 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
57
2020-09-16 Regionstyrelsen
171130 Yttrande ang. NCC s allegat och komplettering av bevisuppgift
UT2020-09-16 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
56
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Göteborgs tingsrätt beslut under rättegång 2017-11-30
IN2017-11-30 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
55
2019-06-12 Regionstyrelsen
Handlingar från NCC i målet
IN2017-11-21 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
54
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-09-25 Regionstyrelsen
Överklagande av tingsrättens beslut under rättegång
UT2020-09-25 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
53
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Beslut från hovrätten angående edition 2017-11-10
IN2017-11-10 Hovrätten för Västra Sverige
Anders Falkeby
52
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Göteborgs TR T 6110-14 Beslut under rättegång 2017-10-31
IN2017-10-31 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
51
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande VGR 171022
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
50
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttranden från NCC
IN2017-10-20 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
49
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
171015 Komplettering av VGR s yttrande ang. edition
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
48
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande ang. edition 20171011
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
47
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande ang. edition m.m.
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
46
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Överklagande från NCC av tingsrättens beslut
IN2017-10-10 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
45
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Göteborgs TR T 6110-14 Beslut under rättegång 2017-10-11
IN2017-10-10 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
44
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttrande om handläggning från NCC
IN2017-10-06 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
43
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttrande NCC angående edition
IN2017-10-06 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
42
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC.pdf
IN2017-10-06 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
41
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande ang. NCC_s yttrande och bevisuppgift
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
40
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande ang. NCC s nya påståenden och editionsyrkanden
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
39
Dok 1 Dok 2
2019-06-12 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC
IN2017-10-02 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
38
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-07-02 Regionstyrelsen
Yttrande och kompletterande bevisuppgift - 2017-09-29
UT2019-07-02 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
37
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
NCC Sverige AB ./. Västfastigheter
UT2017-10-10 -
Anders Falkeby
36
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
SV: NCC Sverige AB ./. Västfastigheter e.v.v.
IN2017-09-29 Nielsen Per
Anders Falkeby
35
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
NCC Sverige AB ./. Västfastigheter e.v.v.
UT2017-09-28 -
Anders Falkeby
34
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Föreläggande från tingsrätten jämte yttrande
IN2017-09-28 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
33
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Föreläggande från tingsrätten jämte yttrande
IN2017-09-28 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
32
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
SV: NCC Sverige AB ./. Västra Götalandsregionen - Västfastigheter
IN2017-09-28 Stattin Danne
Anders Falkeby
31
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Svar angående tvisten från NCC
IN2017-09-26 Höijer Elly
Anders Falkeby
30
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Skrivelse angående tvisten
UT2017-09-25 -
Anders Falkeby
29
2019-06-12 Regionstyrelsen
Ansökan om edition från NCC
IN2017-09-25 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
28
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Komplettering i editionsfrågan från NCC.pdf
IN2017-09-22 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
27
Dok 1
2019-06-12 Regionstyrelsen
Göteborgs TR T 6110-14 Beslut under rättegång 2017-09-20.pdf
IN2017-09-20 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
26
Dok 1
2019-07-02 Regionstyrelsen
Yttrande om kompletterande begäran om edition 2017-09-19.PDF
UT2019-07-02 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
25
Dok 1 Dok 2
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande tingsrätten angående huvudförhandling
IN2017-09-14 Anders Ingvarson
Anders Falkeby
24
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande NCC i editionsfrågan
IN2017-08-22 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
23
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-06-11 Regionstyrelsen
Skrivelse från tingsrätten 2017-08-15
IN2017-08-15 Anders Ingvarson
Anders Falkeby
22
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Begäran om edition 2017-08-01
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
21
Dok 1
2019-06-24 Regionstyrelsen
Yttrande VGR 2017-07-12
UT2019-06-24 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
20
Dok 1
2020-09-16 Regionstyrelsen
Sammanställningsskrift från VGR 2017-07-12
UT2020-09-16 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
19
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande NCC 23 juni 2017
IN2017-06-23 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
18
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Skrivelse från Göteborgs TR 2017-05-30
IN2017-05-30 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
17
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Göteborgs TR T 6110-14 Beslut under rättegång 2017-05-29
IN2017-05-29 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
16
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande NCC 170516
IN2017-05-16 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
15
Dok 1
2020-09-16 Regionstyrelsen
Yttrande VGR 2017-05-02
UT2020-09-16 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
14
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC 2017-04-10
IN2017-04-10 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
13
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Bevisuppgift från NCC
IN2017-04-09 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
12
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande NCC 2017-04-02
IN2017-02-04 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
11
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Protokoll från muntlig förberedelse 16/12
IN2016-12-20 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
10
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttranden från NCC den 31 oktober 2016
IN2016-10-31 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
9
Dok 1
2019-07-02 Regionstyrelsen
Yttrande från VGR 2016-07-15
UT2019-07-02 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
8
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC 2016-06-10
IN2016-06-10 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
7
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Yttrande från NCC
IN2016-05-25 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
6
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Skrivelse från tingsrätten
IN2016-04-27 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
5
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
skrivelse från tingsrätten
IN2016-04-28 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
4
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Skrivelse från tingsrätten
IN2016-04-15 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
3
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Föreläggande från tingsrätten samt yttrande NCC
IN2016-04-21 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
2
Dok 1
2019-07-02 Regionstyrelsen
Yttrande till tingsrätten 20160404
UT2019-07-02 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby
1
Dok 1
2019-06-11 Regionstyrelsen
Föreläggande tingsrätten samt yttrande NCC
IN2016-03-08 Göteborgs tingsrätt
Anders Falkeby