Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2017-02859
2017-06-13
Digital nyhetskanal för Västra Götalandsregionen 2017
-
Maria Wernstål

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2
2017-07-11 Regionstyrelsen
Beslut om riktlinje för digital nyhetskanal VGRfokus
2017-07-11 -
Linn Riedl