Diarium Styrelsen för Regionhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RHS 2023-01258
2023-11-21
Anmälan om barn och unga som far illa
Socialförvaltningen i Mölndal
Ingela Wessbo

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-11-21 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT2023-11-21 Socialförvaltningen i Mölndal
Ina Hedelin