Diarium Styrelsen för Regionhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RHS 2022-01362
2022-11-29
Anmälan om barn och unga som far illa
Socialförvaltningen i Vara
Katarina Wolf

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2022-11-29 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT2022-11-29 Socialförvaltningen i Vara
Katarina Wolf