Diarium Styrelsen för Regionhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RHS 2022-00563
2022-05-12
Anmälan om barn och unga som far illa
Socialförvaltningen i Lerum
Maria Gjertsen

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-05-25 Styrelsen för Regionhälsan
Komplettering
UT2022-05-25 Socialförvaltningen i Lerum
Maria Gjertsen
1
Dok 1
2022-05-12 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT2022-05-12 Socialförvaltningen i Lerum
Maria Gjertsen