Diarium Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RHS 2021-00314
2021-04-08
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-09804/2021 avseende Regionhälsan Södra torget barnmorskemottagning och Närhälsan Södra torget vårdcentral och Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
-
Anna-Carin Forsman

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1 Dok 2
2021-05-04 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Begärda handlingar i ärende IVO Dnr 3.4.1–09804/2021, Regionhälsan
UT2021-05-04 Inspektionen för vård och omsorg
Anna-Carin Forsman
1
Dok 1
2021-04-08 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-09804/2021 avseende Regionhälsan Södra torget barnmorskemottagning och Närhälsan Södra torget vårdcentral och Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
IN2021-04-08 Inspektionen för vård och omsorg
Anna-Carin Forsman