Diarium Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RHS 2021-00183
2021-02-26
Till patientnämnden inkommit klagomål/synpunkt på vården inom verksamhet i Regionhälsan, patientnämndens Dnr GPAT 2021–0337
-
Anna-Carin Forsman

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2021-05-04 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Begärda handlingar i ärende klagomål/synpunkt på vården inom verksamhet i Regionhälsan, patientnämndens Dnr GPAT 2021-0337
UT2021-05-04 Patientnämnden Göteborg
Anna-Carin Forsman
3
Dok 1
2021-05-04 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Begärda handlingar i ärende klagomål/synpunkt på vården inom verksamhet i Regionhälsan, patientnämndens Dnr GPAT 2021–0337
UT2021-05-04 Patientnämnden Göteborg
Anna-Carin Forsman
2
Dok 1
2021-03-30 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Begäran om komplettering av svar
IN2021-03-30 Patientnämnden Göteborg
Anna-Carin Forsman
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-02-26 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Till patientnämnden inkommit klagomål/synpunkt på vården inom verksamhet i Regionhälsan, patientnämndens Dnr GPAT 2021–0337
IN2021-02-26 Patientnämnden Göteborg
Anna-Carin Forsman