Diarium Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RHS 2021-00152
2021-02-18
Korrespondens under pågående händelseanalys
-
Per Gyllén

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2021-04-08 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Korrespondens - Intervju och samtal om händelsen
IN2021-04-06 Sekretess
Per Gyllén
1
Dok 1
2021-02-18 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Brev till anhörig med information om pågående händelseanalys
UT2021-02-18 Sekretess
Per Gyllén