Diarium Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (9 stycken)
RHS 2021-00025
2021-01-13
Avtal mellan Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Regionhälsan, Svenljungas kommun samt Marks kommun gällande Småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
-
Maja Berndes

Händelser

Senaste händelse står överst
9
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande barnläkare till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
8
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande fysioterapeut till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
7
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande konsult för specialistsjukvård till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
6
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande psykolog till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
5
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande specialpedagog till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
4
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande logoped till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
3
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande teamadministratör till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
2
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande teamsamordnare till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes
1
Dok 1
2021-01-13 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Avtal gällande teamledare till småbarnsteamet i Mark och Svenljunga
2021-01-13 -
Maja Berndes