Diarium Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RHS 2020-00374
2020-09-24
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-19292/2020 avseende förlossningen, Norra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården och Vänersborgs barnmorskemottagning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Anna-Carin Forsman

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2021-05-04 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Begärda handlingar i ärende IVO Dnr 3.4.1–19292/2020, Regionhälsan
UT2021-05-04 Inspektionen för vård och omsorg
Anna-Carin Forsman
5
Dok 1
2021-04-01 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Kompletterande begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-19292/2020 avseende NU-sjukvården och Närhälsan Vänersborg mödravårdscentral, Regionhälsan
IN2021-04-01 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Anna-Carin Forsman
4
Dok 1 Dok 2
2020-10-02 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Yttrande från verksamheten i ärende Dnr 3.1.4-19292/2020
UT2020-10-02 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Anna-Carin Forsman
3
Dok 1
2020-09-29 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Missiv Patientjournal Drn 3.4.1-19292/2020
UT2020-09-29 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Anna-Carin Forsman