Diarium Styrelsen för Regionhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RHS 2019-00664
2019-09-02
MBL-/Samverkansprotokoll för 2019
-
Maria Hoorn

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2020-04-03 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll sammanträde MBL-grupp Regionhälsan 2019-12-02
2020-04-03 -
Karin Kaloczy
5
Dok 1
2020-03-26 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll sammanträde MBL-grupp Regionhälsan 2019-11-19
2020-03-26 -
Karin Kaloczy
4
Dok 1
2020-03-26 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll sammanträde MBL-grupp Regionhälsan 2019-10-07
2020-03-26 -
Karin Kaloczy
3
Dok 1
2020-03-26 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll extra sammanträde MBL-grupp Regiongemensam hälso- och sjukvård 2019-09-17
2020-03-26 -
Karin Kaloczy
2
Dok 1
2020-03-26 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll sammanträde MBL-grupp Regiongemensam hälso- och sjukvård 2019-09-02
2020-03-26 -
Karin Kaloczy
1
Dok 1
2020-02-14 Styrelsen för Regionhälsan
Protokoll sammanträde för förvaltningsövergripande MBL-grupp och Regiongemensam hälso- och sjukvård 2019-05-27
2020-02-14 -
Åsa Carldén