Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
PVV 2023-02089
2023-11-21
Systematiskt brandskyddsarbete 2023 för Närhälsan Backa vårdcentral
-
Cathrine Thanner

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-11-21 Styrelsen för Närhälsan
Systematiskt brandskyddsarbete 2023 för Närhälsan Backa vårdcentral
2023-11-21 -
Cathrine Thanner