Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
PVV 2023-01022
2023-06-02
Anmälan om kränkande särbehandling Närhälsan Olskroken vårdcentral
-
Annika Leidenhed

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2023-06-07 Styrelsen för Närhälsan
Korrespondens bifogad skriftlig anmälan om kränkande särbehandling 2023-02-13 till 2023-03-13 Närhälsan Olskroken vårdcentral
IN2023-05-25 Sekretess
Annika Leidenhed
1
Dok 1
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan om kränkande särbehandling Närhälsan Olskroken vårdcentral
IN2023-06-01 Närhälsan - Område V4
Annika Leidenhed