Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
PVV 2023-01017
2023-06-01
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
-
Annika Leidenhed

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
UT2023-06-01 Socialtjänsten Barn och unga Centrum Göteborg
Maja Lycke