Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
PVV 2023-00808
2023-05-04
Anmälan via Patientnämnden GPAT20230732 Närhälsan Olskroken vårdcentral
Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Handläggning i Medcontrol Pro
2023-06-02 -
Ann-Christin Karlsson
2
Dok 1
2023-05-04 Styrelsen för Närhälsan
Bekräftelse på mottagen anmälan GPAT20230732
UT2023-05-04 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson
1
Dok 1
2023-05-04 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden GPAT20230732 Närhälsan Olskroken vårdcentral
IN2023-05-04 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson