Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
PVV 2022-01465
2022-10-11
Polisanmälan 5000-K1162444-22 Stöld, Närhälsan Oden vårdcentral
Polisregion Väst
Sören Rafstedt

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-24 Styrelsen för Närhälsan
Tilläggsanmälan - Polisanmälan 5000-K1162444-22 Stöld, Närhälsan Oden vårdcentral
IN2022-11-22 Polisregion Väst
Sören Rafstedt
1
Dok 1
2022-10-11 Styrelsen för Närhälsan
Polisanmälan 5000-K1162444-22 Stöld, Närhälsan Oden vårdcentral
IN2022-10-11 Polisregion Väst
Sören Rafstedt