Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
PVV 2022-01366
2022-09-23
Anmälan via Patientnämnden VPAT20220372 Närhälsan Partille vårdcentral
Patientnämndernas kansli (motpart)
Christina Kronquist

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Bekräftelse av mottagen anmälan - VPAT20220372
UT2022-09-23 Patientnämndernas kansli (motpart)
Christina Kronquist
1
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden VPAT20220372 Närhälsan Partille vårdcentral
IN2022-09-22 Patientnämndernas kansli (motpart)
Christina Kronquist