Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
PVV 2022-01365
2022-09-23
Anmälan via Patientnämnden NPAT20220635 Närhälsan Källstorp vårdcentral
Patientnämndernas kansli (motpart)
Johanna Larsson

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Bekräftelse på mottagen anmälan - NPAT20220635
UT2022-09-23 Patientnämndernas kansli (motpart)
Johanna Larsson
1
Dok 1 Dok 2
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden NPAT20220635 Närhälsan Källstorp vårdcentral
IN2022-09-22 Patientnämndernas kansli (motpart)
Johanna Larsson