Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
PVV 2022-01159
2022-08-19
Anmälan via Patientnämnden ÖPAT20220453 Närhälsan Götene vårdcentral
Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Nyström

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Första påminnelsen om svar på Anmälan via Patientnämnden ÖPAT20220453 Närhälsan Götene vårdcentral
IN2022-09-22 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Dahlberg
2
Dok 1
2022-08-19 Styrelsen för Närhälsan
Bekräftelse på mottagen anmälan - ÖPAT20220453
UT2022-08-19 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Nyström
1
Dok 1
2022-08-19 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden ÖPAT20220453 Närhälsan Götene vårdcentral
IN2022-08-18 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Nyström