Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
PVV 2022-00845
2022-06-02
Anmälan från patientnämnden GPAT20220901 Närhälsan Östra sjukhusets närakut
-
Ann-Christin Karlsson

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för Närhälsan
Andra påminnelsen om svar på Anmälan via Patientnämnden GPAT20220901 Närhälsan Östra sjukhuset närakut
IN2022-09-22 Patientnämndernas kansli (motpart)
Christina Kronquist
3
Dok 1
2022-08-23 Styrelsen för Närhälsan
Första påminnelsen om svar på Anmälan via Patientnämnden GPAT20220901 Närhälsan Östra sjukhuset närakut
IN2022-08-23 Patientnämndernas kansli (motpart)
Johanna Larsson
2
Dok 1
2022-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Bekräftelse mottagen anmälan GPAT20220901
UT2022-06-02 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson
1
Dok 1
2022-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan från patientnämnden GPAT20220901 Östra sjukhusets närakut
IN2022-06-02 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson